Изповедта на майстор Колю Фичето

Мостове градих, дето да събират човек с човека и манастири, дето да го събират с бога ~ Първомайстор Колю ФИЧЕТО
Мостове градих, дето да събират човек с човека и манастири, дето да го събират с бога ~ Първомайстор Колю ФИЧЕТО