КАБИР

И сто ведра наведнъж да излее градинарят, плод ще има, когато дойде сезонът ~ КАБИР
И сто ведра наведнъж да излее градинарят, плод ще има, когато дойде сезонът ~ КАБИР