Мъдростта на времето

Един от най-изтъкнатите представители на индийската средновековна поезия, Кабир претворява своята философия в двустишия и поеми, вдъхновени от индуизма и суфизма. Лаконичните му двустишия имат свой собствен живот, а поезията му е музика, която звучи с езика на мъдростта.


(1440 - 1518 г.)

Там, където Пролетта цари, тоя Властелин на Времената, тайнствена музика се дочува там.

Там потоци от светлина текат във всички посоки. Малцина само могат да достигнат тоя бряг.

***
На насрещното дърво стои една птичка; тя танцува в радостта на живота.

Никой не знае, где тя. И кой би могъл да каже, какъв е припевът на песента ù?

Където сянката на клоните е най-гъста, там тя има своето гнездо. И идва в него тя нощем, а в утрото отлита; не я разбирам аз.

Не може никой да ми каже, коя е тая птичка, що пее в моята душа. Нито обагрени, нито безцветни са нейните перца. - Нито форма, нито контури има тя. Стои тя под сянката на любовта.

Спи тя в леглото на Непостижимото, на Безкрайното, на Вечното и никой не знае, кога отлита тя, и никой не знае, кога се възвръща пак.

Кабир рече: „О братко свети! Дълбока е тая тайна. Остави на мъдреците да търсят, где пребивава тая птичка".

* Из поемите  на Кабир

***
Бавно, бавно, човече, всяко нещо с времето си.
И сто ведра наведнъж да излее градинарят,  плод ще има, когато дойде сезонът.

Учителят е майстор грънчар, ученикът  глинен съд.
Докато го извайва, с едната ръка го придържа, с другата го  потупва.

Нито илюзията умира, нито душата, само тялото го спохожда смъртта.
 Надеждата и заблудата не умират, казва Кабир.

Утрешната работа днес върши, днешната  веднага.
Ако в миг всичко свърши, кога ще довършиш започнатото?

В страдание моли се всеки, а в щастие  никой.
Нима мъка ще изпита нявга онзи, който в щастие се моли?

Дълго търсих злото и не го намирах.
Като потърсих в душата си, не открих по-лош от себе си.

Когато аз бях всичко, нямаше Бог, сега има Бог, аз съм нищо.
Изчезнаха всички заблуди, когато прозрях вътрешната светлина.

Както зеницата в окото, Бог живее вътре в теб.
Не знаят това невежите и търсят го навън.

* Двустишията са споделени от svetilnik.fliorir.com
Илюстрации: quotesgram.com; заглавна - Poems in the Style and Spirit of Kabir