Как да не станеш враг на собственото си дете

Каквото очаква човек, това и получава
Каквото очаква човек, това и получава