Как неволно съсипваме живота си и живота на нашите близки - позитивна психология наопаки

Вашето нещастие е във вашите ръце ~ Юлия СВИЯШ
Вашето нещастие е във вашите ръце ~ Юлия СВИЯШ