Към мира и свободата през конфликта

Ние постоянно сме в конфликт със себе си, със съседите и света ♥ КРИШНАМУРТИ
Ние постоянно сме в конфликт със себе си, със съседите и света ♥ КРИШНАМУРТИ