Камерън ДИАС

Единственият човек, с когото имаш право да се подиграваш, си самият ти! ~ Камерън ДИАС
Единственият човек, с когото имаш право да се подиграваш, си самият ти! ~ Камерън ДИАС