Кърт ВОНЕГЪТ към учениците

Напишете поема, не я показвайте, после я хвърлете на боклука - това е наградата! ♥ Кърт ВОНЕГЪТ към учениците
Напишете поема, не я показвайте, после я хвърлете на боклука - това е наградата! ♥ Кърт ВОНЕГЪТ към учениците