Писмата на великите

През 2006 г. ученици от „Xavier High School“ изпращат писмо до писателя Кърт Вонегът, в което го молят да посети тяхното училище. Задачата на класа е всеки да пише до любимия си писател. Вонегът е единственият, който отговаря. Макар да им казва, че няма да може да ги посети, писмото е достатъчно вдъхновяващо.

(Kurt Vonnegut Self-Portrait, 1993)

„Скъпо училище „Xavier High School“, 

г-жа Локууд и господа Пърин, МакФийли, Батън, Морие и Конгиста,

Благодаря за приятелските ви писма. Със сигурност знаете как да развеселите един старец (84) в годините на неговия залез. Вече не участвам в публични мероприятия, защото присъствието ми вече е съизмеримо с това на една игуана.

Това, което ще ви кажа, няма да бъде трудно за разбиране.

Практикувайте всякакво изкуство - музика, пеене, танци, актьорско майсторство, рисуване, боядисване, скулптура, поезия, проза, есета, репортажи, независимо добре или зле, не за пари или слава, а заради опита, заради това, което ще станете, заради това, че ще духът ви ще израсне. Сериозно! Имам предвид да започнете веднага и да правите изкуство до края на живота си.

Нарисувайте една хубава и смешна картина на г-жа Локууд и й я дайте.

Танцувайте у дома след училище, пейте под душа и т.н. Нарисувайте усмивка на картофеното пюре. Направете се на граф Дракула.

Ето задача за довечера и дано г-жа Локууд ви скъса, ако не я направите.

Напишете поема от 6 реда. Може да бъде за каквото и да е, но да е римувана. Не се играе тенис без мрежа. Направете я колкото можете по-добра. Но не казвайте на никого какво правите. Не я рецитирайте на никого - приятелки, родители, дори на г-жа Локууд. ОК?

Скъсайте листовете на мънички парченца и ги изхвърлете в отделни кофи за боклук. Тогава ще разберете, че вече сте щедро наградени за поемите си. Ще сте се превърнали в нещо, ще сте научили повече за това, което е у вас, а духът ви ще е израснал.

Бог да ви благослови всички!

Кърт Вонегът

Източник: lira.bg
Изображения: 
Kurt Vonnegut Self-Portrait, 1993 - National Portrait Gallery