Кент Нърбърн

Кент Нърбърн: Първо обикни хората, после задавай въпроси
Кент Нърбърн: Първо обикни хората, после задавай въпроси