Климактериум

Колкото е по-добродушен отвътре човек, толкова по-бавно той ще остарява ♥ Сергей ЛАЗАРЕВ
Колкото е по-добродушен отвътре човек, толкова по-бавно той ще остарява ♥ Сергей ЛАЗАРЕВ