клинична психология

Започнете да се отнасяте към себе си като към човек, за когото сте отговорни ♥ Джордан Б. ПИТЪРСЪН
Започнете да се отнасяте към себе си като към човек, за когото сте отговорни ♥ Джордан Б. ПИТЪРСЪН