Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия

Българските лекари показаха дисциплина и себераздаване в критична ситуация ♥ Проф. Никола ВЛАДОВ, ВМА
Българските лекари показаха дисциплина и себераздаване в критична ситуация ♥ Проф. Никола ВЛАДОВ, ВМА