Кобо Абе

Кобо Абе: "Нищо не е по-непохватно от проява на човечност от страна на врага."
Кобо Абе: "Нищо не е по-непохватно от проява на човечност от страна на врага."