Кога умира приятелството?

Кога умира приятелството?
Кога умира приятелството?