комплекси

Безкрайният низ от усилия да се приспособим към „другите” поражда многобройни „неврози”
Безкрайният низ от усилия да се приспособим към „другите” поражда многобройни „неврози”