комунистически революционери

Свободата винаги е свободата на мислещите по различен начин ~ Роза ЛЮКСЕМБУРГ
Свободата винаги е свободата на мислещите по различен начин ~ Роза ЛЮКСЕМБУРГ