Константин ХАБЕНСКИ

Важни са само истините, до които си достигнал сам ~ Константин ХАБЕНСКИ
Важни са само истините, до които си достигнал сам ~ Константин ХАБЕНСКИ