Константин Константинов за българската книга

Материалната култура добива цена, само ако е родена от божествената същина на човека ~ Константин КОНСТАНТИНОВ
Материалната култура добива цена, само ако е родена от божествената същина на човека ~ Константин КОНСТАНТИНОВ