концентрационен лагер,

Опитвам се да се смея, защото не искам да им покажа своето нещастие ♥ Ане ФРАНК
Опитвам се да се смея, защото не искам да им покажа своето нещастие ♥ Ане ФРАНК