концентрационен лагер,

Искам да ме помнят и след смъртта ми! ♥ Ане ФРАНК
Искам да ме помнят и след смъртта ми! ♥ Ане ФРАНК