Крахът

Естественото състояние на усещащия зрял човек е овладяното нещастие ♥ Франсис Скот ФИЦДЖЕРАЛД
Естественото състояние на усещащия зрял човек е овладяното нещастие ♥ Франсис Скот ФИЦДЖЕРАЛД