Крайвековно тление

От смрадност всесветовна задушени, в нас воля и желание са вече умъртвени! ♥ Стоян МИХАЙЛОВСКИ
От смрадност всесветовна задушени, в нас воля и желание са вече умъртвени! ♥ Стоян МИХАЙЛОВСКИ