Кризата е за нашето благо

Необходимостта от постоянни усилия за постигане на желаното депресира човека ♥ Михаел ЛАЙТМАН
Необходимостта от постоянни усилия за постигане на желаното депресира човека ♥ Михаел ЛАЙТМАН