латински сентенции

♥ Великото се руши от омразата, нищожното се издига от любовта
♥ Великото се руши от омразата, нищожното се издига от любовта