1chaplin 2chaplin

3chaplin 4chaplin

Когато започнах да обичам себе си, разбрах, че мъката и страданието са само предупреждение за това, че живея против собствената си истина.

Сега знам, че това се нарича автентичност.
Когато започнах да обичам себе си, разбрах колко силно може да засегнеш някого, ако го подтикваш да изпълни своите желания преди да им е дошло времето, а човекът още не е готов, и този човек съм самият аз.
Днес наричам това признание.
Когато започнах да обичам себе си, престанах да се стремя към друг живот и видях, че всичко, което ме обкръжава, ме приканва да раста.
Днес наричам това зрелост.
Когато започнах да обичам себе си, разбрах, че всякога се намирам на правилното място в правилното време и всичко се случва в нужния момент, затова мога да бъда спокоен.
Сега наричам това увереност в себе си.
Когато започнах да обичам себе си, престанах да ограбвам собственото си време и да правя грандиозни проекти за бъдещето. Днес правя само това, което ми носи щастие и радост, това, което обичам да правя и носи на сърцето ми приятни усещания. Правя това по собствен начин и в собствен ритъм.
Днес наричам това простота.
Когато започнах да обичам себе си, се освободих от всичко, което принася вреда на здравето ми – храна, хора, вещи, ситуации. Всичко, което ме теглеше надолу и ме отблъскваше от мен самия. В началото наричах това позиция на здравословния егоизъм.
Сега го наричам любов към самия себе си.
Когато обикнах себе си, престанах да се опитвам винаги да бъда прав - оттогава правя по-малко грешки.
Разбрах, че това е скромност.
Когато започнах да обичам себе си, престанах да живея с миналото и да се безпокоя за бъдещето. Днес живея само за настоящия момент, в който се случва всичко.
Сега изживявам всеки ден за самия него и наричам това реализация.
Когато започнах да обичам себе си, осъзнах, че моят ум може да ме разстрои и това да ме разболее. Но когато го приближих до сърцето си, разумът се превърна в мой ценен съюзник.
Сега наричам тази взаимовръзка мъдрост на сърцето.
И не е нужно да се боим от спорове, конфронтации и проблеми със себе си или с другите. Дори звездите се сблъскват, но от техния сблъсък се раждат нови светове.
Сега знам: Това е животът!

Снимки: The Red List