През лятото на 1505 г. Мартин Лутер попада в страховита буря и е повален от мълния. „Ако ми помогнеш, ще стана монах!" – това е молитвата, с която той се обръща към Света Ана. И се спасява. 12 дни по-късно Мартин Лутер постъпва в Ордена на августинците-еремити в Ерфурт, а през 1507 г. е ръкоположен за свещеник. Придобива докторска титла по теология и става професор в университета във Витенберг, а в своето търсене на милостивия Господ, Лутер се концентрира върху две понятия: Божията справедливост и оправданието на грешника пред милостивия Бог. Тъкмо по този път се ражда всичко, което по-късно ще залегне в основата на реформаторската теология. Лутер е убеден, че Господ е не само справедлив и строг съдия, но и баща, който обича децата си и който им изпраща своя син, за да им помогне да победят греховете. Оттук той прави извода, че който вярва в Бог и неговия син Исус, той вече е праведен. И така намира отговор на въпроса, който го измъчва от години: как да издържи изпита, когато бъде изправен пред Божия съд.

Martin Luther (1483 ~ 1546), by Lucas Cranach the Elder, 1529

Тезите на Лутер

В хода на своите теологически изследвания Мартин Лутер формулира четирите стълба на християнската вяра:

Първо: Светото писание. Важна е единствено Библията, а не решенията на Папата или на църковните събори.

Второ: Божията милост. Спасението идва само от Бог, благодарение на неговата милост, и не може да бъде повлияно от нашите действия. С това Лутер застава твърдо срещу практикуваната от църквата търговия с индулгенции.

Трето: Божият син. Смъртта на прикования към кръста Исус, изкупила вината на човеците, е мостът, който свързва хората с Бог.

И четвърто: Вярата в Бог. "Чрез вярата Христос става част от нас. Чрез вярата Христовата справедливост се превръща в наша справедливост, а всичко, което е негово, той самият дори, става наше". 

***

Не можеш да забраниш на птиците да кръжат около главата ти, но можеш да ги спреш да си свият гнездо там.

Голяма грешка е да се учи и да се вярва, че папските индулгенции ще ви освободят от вашите грехове. Опрощението на греховете не може да се купи с пари.

Медицината разболява хората, математиката ги натъжава, а религията ги прави грешници.

От щастието хората оглупяват повече, отколкото от нещастието.

Ако на небето не е позволено да се смееш, аз не искам да отида там.

В сърцето ми царува това единствено учение – вярата в моя скъп Господ Исус Христос, който е началото, средата и края на всички духовни и небесни мисли, които мога да имам, денем и нощем.

Онези които твърдят, че щом парите звъннат в ковчежето, душата излиза от чистилището, проповядват само човешки доктрини.

Всеки истински Християнин, било той живи или мъртъв, участва в благословенията на Христос и на църквата, като това му е дадено от Бога дори без индулгенции.

Истинското съкровище на църквата е най-святото Благовестие и Божията благодат. 

Много повече се боя от сърцето си, от колкото от папата и всичките му кардинали. Защото в сърцето ми е егоизма.

Ако е възможно нека да има мир, но Истината трябва да се каже на всяка цена.

Докато не бъда победен и убеден чрез доказателства от Писанията, аз не мога, нито имам желание да се отрека от каквото и да било, защото да отида срещу съвестта си е неправилно и опасно

Моли се и остави Бог да се тревожи.

Изображение: wikimedia.org