За да узнаеш цената си, трябва да се продадеш ~ Сергей СКОТНИКОВ

Мъдро, остроумно, вкратце. С афоризмите на известния руски учен-физик и автор на 16-та колонка на в. „Литературная газета”

(1930 ~ 2012)

Много родители се учат заедно с децата си, но някои изостават.

Вечно няма време за това, което не искаме да правим.

За всичко, което нямаме, сме задължени на себе си.

Над това, над което богатите плачат, бедните се смеят.

Най-нагледното пособие, е преподавателят.

Не догонвай изоставащия.

Грешникът – човек с жизнен опит. 

Ако растеш, не се обиждай, когато те поливат. 

Да живеем искаме при всяка диагноза.

Идеалният мъж – ангел с рога.

Азбуката на живота: съгласни, несъгласни, съскащи.

Умейте с оптимизъм да влачите своето съществуване.

Фундаментът на реалната политика са илюзиите.

Живият човек трябва да бъде топъл.

Кое може да е по-силно от силата? Слабостта!

За да узнаеш цената си, трябва да се продадеш.

Обикновено ни ценят едни, а ни оценяват други.

Докато човек е жив, на него вечно нещо не му достига.

Разрушават винаги реалността, а строят най-често илюзии.

Хората не само разговарят, но и се смеят с акцент.

Да се грижиш за народа е доходен бизнес.

Борбата за място край хранилката води хората до първобитно състояние.

Пазарните отношения от съвестта направиха стока.

Стремежът да се съкрати пътя често го удължава.

Бедните не трябва да се обичат, на тях трябва да им се помага.

Понякога се налага да отвоюваме нашите минали победи.

Мнозинството има свое минало - чуждото.

Обратната страна на празника се вижда по-добре, когато той си отива.

Ако искаш да си оптимист, не поглеждай в бъдещето.

Всеобщо образование - отначало народът се учи от грешките на едни политици, а после идват други.

Върху добрия учебник и да се подремне е приятно.

Всестранно необразован човек. 

Да се боиш от грешки, това е вече грешка.

Да учиш лошо може само в случай, че ти доставя удоволствие.

Жените са като шахматистите - жертват с цел победа.

Избраното общество обикновено не го избират.

Тъкмо умните ги тормози глупостта.

Колко от очевидното е рухнало заради някакъв си сляп случай.

Комплиментът може и да е измамен, но колко ни се иска да му вярваме!

Незнанието на закона на Ом не освобождава от отговорност.

Нужен ни е такъв учебник за живота, в който може да се прави справка с правилния отговор.

Някои използват източника на знание, за да си измият ръцете.

Пази се от себе си.

Степените на образование са: начално училище, средно училище, висше училище, училище на живота.

Училището дава знания само на тези, които са съгласни да ги вземат.

Философите са добри тогава, когато не се опитват да променят света.

Снимка: shoyher.narod.ru

6405 Преглеждания