ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

В своя живот човек се движи около две съществени за него неща: свободата и истината ♥ Илия БЕШКОВ
В своя живот човек се движи около две съществени за него неща: свободата и истината ♥ Илия БЕШКОВ