линия на сърцето

Какво чертае линията на сърцето на вашата длан
Какво чертае линията на сърцето на вашата длан