Луна

Където и да се намира всеки от нас, ние винаги ще виждаме една Луна
Където и да се намира всеки от нас, ние винаги ще виждаме една Луна