Люлека ми замириса

Цвете мило, цвете красно, цвете с тънинко стебло… ♥ Иван ВАЗОВ
Цвете мило, цвете красно, цвете с тънинко стебло… ♥ Иван ВАЗОВ