Макаренко

Вие възпитавате детето във всеки момент от живота си, дори тогава, когато не сте си вкъщи | МАКАРЕНКО
Вие възпитавате детето във всеки момент от живота си, дори тогава, когато не сте си вкъщи | МАКАРЕНКО