За възпитанието на родителите. Наставленията на прочутия педагог – реформатор Антон Семьонович Макаренко

(А. С. Макаренко. 1932 г.)

Искате да развратите душата на своето дете? Тогава никога нищо не му отказвайте. И с времето ще разберете, че сте отгледали не човек, а криво дърво.

Да възпирате себе си е нужно на всяка крачка и това трябва да се превърне във ваш навик… Човекът без „спирачка” - това е счупена кола.

Вашето собствено поведение е най-решаващото нещо. Не мислете, че възпитавате детето само тогава, когато разговаряте с него, или го поучавате, или му заповядате. Вие го възпитавате във всеки момент от живота си, дори тогава, когато не сте си вкъщи. 

Детето – то е жив човек. То съвсем не е орнамент от живота ни, а отделен, пълнокръвен и богат живот. По силата на емоцията, по тревожността и дълбочината на впечатленията, по чистотата и красотата на волевото напрежение, детският живот е несравнимо по-богат от живота на възрастните. 

Да научите човек да бъде щастлив е невъзможно, но да го възпитате така, че да стане щастлив, е възможно. 

За възпитанието е нужно не многото време, а разумното използване на малкото време. 

Да се научите да обичате, да се научите да познавате любовта, да се научите да бъдете щастливи – това означава да се научите да уважавате сами себе си, да се научите на човешко достойнство. 

Не тиранията, не гневът, не виковете, не молбите, не просията, а спокойният, сериозен и делови подход – ето какъв трябва да е външният израз на техниката на семейна дисциплина. И ако се научите да различавате действителните от фиктивните потребности на децата, вие самите няма да забележите, как вашият родителски подход ще създаде най-милата и приятна форма на приятелство между вас и детето.

Родителската самовзискателност, родителското уважение към собственото семейство, родителският контрол над всяка своя стъпка – това е първият и най-главен метод на възпитанието. 

Възпитанието на децата – това не е трудно, когато се върши без излишни нерви, а по пътя на здравия, спокоен, нормален, разумен и весел живот. Многократно съм бил свидетел, че там, където възпитанието върви без напрежение, там се и получава.

В живота на всяко дете има много случаи, в които то не знае как е нужно да постъпи, когато се нуждае от съвет и помощ. Може би то няма да ви помоли за помощ, защото не умее да постъпва така, и вие сте длъжни сами да я предложите. Помощта може да бъде дадена като пряк съвет, понякога чрез шега, понякога като наставление, понякога дори като заповед. Ако вие познавате живота на своето дете, сами ще разберете, как е най-добре да подходите. 

В някои случаи е нужно да предоставите на детето само да излезе от затруднението, нужно е то да свикне да преодолява препятствията и да разрешава по-сложни въпроси. Но е нужно винаги, когато видите, че то се опитва да се прави с проблемите, да не допускате, че ще се оплете и че ще стигне до отчаяние. Понякога дори е нужно, детето да усети вашата бдителност, внимание и доверие към собствените му сили. 

Прекрасни деца често порастват у родители, които не са видели нито парадния, нито черния вход на педагогическата наука. 

Източник: lifedeeper.ru
Снимкa: balkans.kp.ru