Макс Борн

Слънцето - това не е нищо друго, освен сянката на Бога
Слънцето - това не е нищо друго, освен сянката на Бога