Слънцето - това не е нищо друго, освен сянката на Бога

Мисли за вярата и неверието от светлите умове на човешкия род, хора на духовността, науката, изкуството и философията

(The Creation of Adam, c.1511, fresco painting by Michelangelo, Sistine Chapel)

Библията не ни учи на това как е устроено небето; Тя ни учи как да възлезем на Небето.
ГАЛИЛЕЙ

Никой не е длъжен да се възхищава на нищо и никого, а само на Единия Христос!
Леонардо да ВИНЧИ

Слънцето – това не е нищо друго, освен сянката на Бога.
МИКЕЛАНДЖЕЛО

Аз не мога да си представя гениален учен, който не притежава дълбока вяра. Няма знание без вяра и няма вяра без знание.
Алберт АЙНЩАЙН

Без вяра в Бога няма добродетел, а без добродетел щастието е немислимо.
Дени ДИДРО

На въпроса на един от членовете на Политбюро в Русия "Как си обяснявате факта, че съветските спътници летяха в космоса, но не срещнаха там Бог?" св. Лука отговорил "Като хирург много пъти съм правил трепанация на черепа, но никога не съм срещнал там ума".
Св. ЛУКА Войно-Ясенецки, архиепископ и хирург

Повяхнал, овеществен, дегенерирал, хуманистичният човек е напълно прав, когато провъзгласява чрез своите мъдреци, че е произлязъл от маймуната. Веднъж изравнен с животните по произход, защо да не се изравни с тях и по морал? Дори грехът и престъплението се считат от модерното правосъдие за неизбежност в обществото и природна необходимост. ... Не би могло да бъде различно, защото само усещането за безсмъртие може да роди морал по-висш от животинския нагон.
Архимандрит ЮСТИНИАН

Всяка сутрин, когато се отваря новата и празна страница на деня, да се подписваме под нея. И каквото иска Господ, нека пише.
Майка ГАВРИИЛА

Атомът и аз бяхме задружни до съвсем скоро. Аз виждах в него ключ към най-съкровените тайни на природата и той ми откри величието на творението и на Твореца.
Макс БОРН

Съществуването на Бога е по-достоверно и от най-достоверната геометрическа теорема.
ДЕКАРТ

Изследвай нещата на този свят, - това повелява дългът на твоето звание, - обаче гледай ги с едното око, а другото си око насочи към вечната светлина. Слушай земните мъдреци, обаче слушай ги с едното ухо, а другото ти ухо да бъде готово да приеме нужните тонове на твоята небесна радост. Пиши с едната ръка, а с другата се дръж за одеждата на Бога, както любящото дете се държи за дрехата на своя баща. Без тази предпазливост неминуемо ще си счупим главата о някой камък.
Андре АМПЕР

Науката, като ни научава да познаваме нещата на природата, е длъжна да ни направлява към размисъл за Този, Чието творение са тези неща.
Майкъл ФАРАДЕЙ

Мисля, че никога не ще дадем на народа нещо по-добро от Писанието... Неговият вкус става понятен, когато започнеш да го четеш, защото в Писанието ще намериш целия човешки живот. Религията е създала изкуството и литературата; всичко, което е било велико от най-дълбока древност, всичко се намира в зависимост от това религиозно чувство, така както и идеята за красотата и идеята за доброто... Поезията на Библията е особено достъпна за чистото въображение... Библията е световна… В края на краищата аз стигнах до това убеждение, че човекът намира Бога именно защото Той съществува. Не може да се намери това, което го няма; дори в пластически форми, това ми го внуши изкуството.
А. С. ПУШКИН

Камбаните бият, а човеците още кръвта си пият!
ВОЛТЕР

Предвиждам време, когато хората ще престанат да радват Бога.
ГЬОТЕ

Безбожието е голота на душата.
Протойерей Михаил АПОСТОЛОВ

Аз никога не съм познавал човек със здрав разум, който да не вярва в Бога.
Роберт МИЛИКАН

Науката без религията, без съмнение ще стане по-скоро проклятие, отколкото благословение за човечеството; но науката, подчинена на духа на религията, е ключът към прогрес и надеждата на бъдещето.
Роберт МИЛИКАН

Признавам, че величието на Писанието ме изпълва с учудване. Светостта на Евангелието говори на моето сърце. Погледнете на философските книги с всичкия техен блясък и важност, колко малки изглеждат те в сравнение с тази книга. Възможно ли е тъй възвишената и в същото време тъй простата книга да бъде човешко слово? Възможно ли е, щото този, за когото тя разказва, да е бил само човек? Много по-естествено е да се допусне, че действително е съществувал Този, Който дал материал за тази книга, отколкото да се предположи съгласието на няколко човеци, за да я напишат.
Ж. Ж. РУСО

За мен светът не е разделен на вярващи и атеисти. Малко хора силно вярват, че Господ не съществува. От всеки момент в нашия живот обаче можем да разберем доколко се уповаваме на Бог. Често ние сме по-вярващи вечер и по-малко сутрин. Също както става с любовта, която е динамична. Ние през цялото време експериментираме с тези чувства. Във всички религиозни традиции обаче е познато чувството на съмнението и отчаянието, на загубата на вярата. И всички са удовлетворени, когато намерят отново вътрешната хармония. Така че, вярата понякога е непостоянна, но тя трябва да съществува.
Кшищоф ЗАНУСИ

Самото обръщане към Бога вече създава вертикала, създава нова степен на свобода – нагоре. Без йерархия висотата на свободата е непълна, има само тъпчене наляво-надясно, напред и назад.
Григорий ПОМЕРАНЦ

Единствено християнството притежава в себе си живата вода. Само то може да доведе човека до живите водоизточници и да го спаси от разлагане. Без християнството човечеството ще се разложи и изгние. ...Ако Бог не съществува, тогава всичко е позволено. Хуманността, която отрича Бога – води до безчовечие.
Ф. М. ДОСТОЕВСКИ

Средновековното изкуство апелира към разума, изкуството на Новото Време и Възраждането - към чувствата, а абстрактното изкуство - към подсъзнанието. Това е явно движение от човека към маймуната.
Академик Б. РАУШЕНБАХ, съвременен изследовател на иконата

Каквото от Бога виждам, ми е достатъчно, за да повярвам в онова, което не виждам.
ЕМЕРСОН

Новият Завет е най-хубавата книга, която някога е познавал или ще познава света.
Чарлз ДИКЕНС

Има една книга, в която всичко е казано, всичко е решено, след която в нищо няма съмнение. Книга безсмъртна, свята, книга на вечната истина, на вечния живот – Евангелието. Целият прогрес на човечеството, всичките успехи в науката и философията се заключават само в по-пълното проникване в тайнствената дълбочина на тази Божествена Книга.
В. Г. БЕЛИНСКИ

Вечната Божия мъдрост се проявила във всичките неща, особено в човешкия дух, и най-вече в Иисуса Христа.
СПИНОЗА

Бог е началото, средата и краят.
ПЛАТОН

Източник: pravoslavieto.com
Изображение: en.wikipedia.org

12161 Преглеждания