Макс Фриш

Щом не върши нищо, човек се изправя пред опасността да започне да мисли ~ Макс ФРИШ и една история за изгубения смисъл
Щом не върши нищо, човек се изправя пред опасността да започне да мисли ~ Макс ФРИШ и една история за изгубения смисъл