Макс ЛИБЕРМАН

Художниците трябва да творят, незаинтересовани от политиката или идеологията ~ Макс ЛИБЕРМАН
Художниците трябва да творят, незаинтересовани от политиката или идеологията ~ Макс ЛИБЕРМАН