Мактуб

От страх да не се смалим, ние не растем. От страх да не заплачем, ние не се смеем…
От страх да не се смалим, ние не растем. От страх да не заплачем, ние не се смеем…