Марк ШАГАЛ

Знанието се втъкава у нас с раждането, заедно с кръвта ♠ Марк ШАГАЛ
Знанието се втъкава у нас с раждането, заедно с кръвта ♠ Марк ШАГАЛ