Марсел ПРУСТ

Всяка жена усеща, че колкото е по-голяма властта й над мъжа, толкова е по-невъзможно да го напусне | Марсел ПРУСТ 
Всяка жена усеща, че колкото е по-голяма властта й над мъжа, толкова е по-невъзможно да го напусне | Марсел ПРУСТ