Мартин Селигман

Когато настъпи бедата, жените разсъждават, а мъжете действат ♥ Мартин СЕЛИГМАН за депресията
Когато настъпи бедата, жените разсъждават, а мъжете действат ♥ Мартин СЕЛИГМАН за депресията