маски

Хората не се променят, те просто свалят маските си
Хората не се променят, те просто свалят маските си