метафоричен реализъм

Въображението създава връзката между привидно различните неща ~ Владимир КУШ
Въображението създава връзката между привидно различните неща ~ Владимир КУШ