междуличностни умения

Ако чакате благодарност от хората, вие си готвите много огорчения ~ Дейл КАРНЕГИ
Ако чакате благодарност от хората, вие си готвите много огорчения ~ Дейл КАРНЕГИ