междуличностно общуване

Край на играта „Аз мисля, че ти мислиш, че аз мисля“ ♥ Лилиан ГЛАС
Край на играта „Аз мисля, че ти мислиш, че аз мисля“ ♥ Лилиан ГЛАС