Международен ден на толерантността

Крайният резултат от образованието е толерантността ~ Международен ден на толерантността
Крайният резултат от образованието е толерантността ~ Международен ден на толерантността