международен ден на жената

♥ Видях жени, които възпитаваха у себе си покорност и смирение, а с времето трупаха гняв, болки и обиди...
♥ Видях жени, които възпитаваха у себе си покорност и смирение, а с времето трупаха гняв, болки и обиди...