Михаил Лабковский за плановете

Започнете новия си живот в мига, в който сте го пожелали ~ Михаил ЛАБКОВСКИЙ
Започнете новия си живот в мига, в който сте го пожелали ~ Михаил ЛАБКОВСКИЙ