Михаил Литвак за щастието

Човекът в търсене на щастие, прилича на стара жена, загубила очилата, които стоят на главата й ~ Михаил ЛИТВАК
Човекът в търсене на щастие, прилича на стара жена, загубила очилата, които стоят на главата й ~ Михаил ЛИТВАК