Михаил Литвак за щастието в брака

Да създават семейства имат право единствено физически здрави, духовно развити и материално осигурени хора ~ Михаил ЛИТВАК
Да създават семейства имат право единствено физически здрави, духовно развити и материално осигурени хора ~ Михаил ЛИТВАК